Koszyk
Koszyk jest pusty

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE: 511 654 555


DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 200ZŁ

Promocja "Lubię rabaty" dla Fanów Sklepu "Drama" na Facebooku

Utworzono: piątek, 2014 maja 02

 

  

Regulamin Promocji "Lubię rabaty"

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji LUBIĘ RABATY (zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „Promocją”) jest "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice NIP 6310107528, REGON 271102868 (zwanym w dalszej części „organizatorem”).
 2. Promocja trwać będzie w dniach 05.05.2014 do 10.05.2014 roku

II. Istota i czas trwania promocji

 1. Promocja organizowana jest za pośrednictwem portalu Facebook na Fan Page Sklepu Organizatora. Promocja trwa w dniach od 05.05.2014 do 10.05.2014 roku
 2. W okresie trwania Promocji, na Fan Page Organizator opublikuje ofertę umożliwiającą uzyskanie Kodu rabatowego, przyznającego Klientowi prawo do zakupów we wszystkich sklepach DRAMA z rabatem w wysokości 10 % (dziesięć procent) w stosunku do ceny regularnej.
 3. Z Promocji wyłączone są bony upominkowe, produkty firmy LEGO, znaczki pocztowe oraz podręczniki szkolne.
 4. Uzyskanie Kodu rabatowego jest uzależnione od poprawnego wykonania Aktywności przez Klienta, która polega na polubieniu strony Organizatora oraz kliknięciu „POBIERZ” znajdującego się na opublikowanej ofercie na Fan Page Sklepu. 
 5. Kod rabatowy uprawnia Klienta do uzyskania rabatu w wysokości 10 % (dziesięć procent) na produkty zakupione we wszystkich sklepach DRAMA w dniach od 8 do 10 maja 2014
 6. Adresy sklepów biorących udział w promocji:

KSIĘGARNIA DRAMA
Pl.Piłsudskiego 1
44-120 Pyskowice

DRAMA
Pl.Piłsudskiego 1
44-120 Pyskowice

DRAMA ZABRZE
Ul. Fredry 2b
41-800 Zabrze

III. Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane pod adres korespondencyjny Organizatora lub adres e-mail: marketing@drama-sklep.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Klientów do kont w portalu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

IV. Miejsce publikacji Regulaminu

Treść Regulaminu jest dostępna do wglądu na Fan Page, oraz na stronie internetowej Sklepu Regulamin Promocji "Lubię rabaty"

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klient poprzez dokonanie zakupu Produktów oraz wykonanie Aktywności oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora, mające wpływ na uzyskanie Kodu promocyjnego przez Klienta.
 5. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Klientów i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Klientów do Kont Facebook.
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!