Koszyk
Koszyk jest pusty

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE: 511 654 555


DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 200ZŁ

Regulamin Konkursu KOLOROWE LOOM BANDS

Utworzono: czwartek, 2014 września 25

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zasady KONKURSU są bardzo proste:
1. Wykonaj dowolną pracę z kolorowych gumek „loom bands”.
2. Wyślij zdjęcie swojej pracy na adres: konkurs@drama-sklep.pl
3. W treści maila wpisz swoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon).
4. W temacie maila wpisz: KOLOROWE LOOM BANDS - imię nazwisko.
5. Wygraj 1 z 8 NAGRÓD!
6. Pamiętaj, by zachować swoją pracę do momentu odbioru Nagrody.
Czekamy na Wasze kreatywne pomysły!

REGULAMIN KONKURSU "KOLOROWE LOOM BANDS"

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu KOLOROWE LOOM BANDS (zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem”) jest „DRAMA” DANUTA SCHMIDTKO pl. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice NIP 6310107528, REGON 271102868 (zwanym w dalszej części „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest od dnia ogłoszenia, tj. 26.09. 2014 r. do dnia 31.10.2014 r., w którym upływa termin przyjmowania prac konkursowych przez Organizatora.

II. Istota i czas trwania Konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu dowolnej pracy z kolorowych gumek „loom bands” a następnie przesłaniu do Organizatora zdjęcia przedstawiającego autorskie dzieło.
2. W okresie trwania konkursu każda osoba może zgłosić dowolną liczbę prac.
3. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@drama-sklep.pl Każde zgłoszenie musi zawierać dane uczestnika Konkursu, należy podać swoje Imię, Nazwisko, Miejsce zamieszkania oraz Telefon kontaktowy. W temacie maila należy wpisać: KOLOROWE LOOM BANDS - imię nazwisko.
4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni 8 najpiękniejszych i najabardziej kreatywnych projektów, dla których przewidziane zostały nagrody.
5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 15 listopada br. na stronie internetowej Organizatora , w sklepach Drama oraz na Fan Page Organizatora.
6. Finaliści zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości przesłanej na adres mailowy, z którego wpłynęło zgłoszenie, bądź telefoniecznie. Następnie zostaną poproszeni o dostarczenie na adres Organizatora wyróżnionej pracy konkursowej. Przedstawienie swojej pracy jest warunkiem odbioru nagrody.

III. Nagrody
1. Prace konkursowe oceni Jury, powołane przez organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I Miejsce: Bon o wartości 200zł na zakupy w sklepach DRAMA
II Miejsce: Bon o wartości 100zł. na zakupy w sklepach DRAMA
III Miejsce: Bon o wartości 50zł. na zakupy w sklepach DRAMA
W konkursie zostanie dodatkowo wyróżnionych 5 prac, które zostaną nagrodzone ciekawymi zestawami kolorowych gumek .

IV. Miejsce i czas realizacji Bonów przyznanych jako 3 nagrody główne
1. Bony przyznane jako 3 nagrody główne w Konkursie można zrealizować w:
• Sklep internetowy Drama drama-sklep.pl
• Księgarnia Drama – Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice
• Drama - Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice
• Drama Zabrze – Ul. Fredry 2b, 41-800 Zabrze
2. Bony na zakupy w sklepach Drama ważne są do 15 kwietnia 2015r
3. Bony upominkowe Drama nie są wymieniane na gotówkę i nie jest możliwe wydawanie reszty w gotówce podczas dokonywania zakupów w sklepach Drama. Można natomiast przy jednych zakupach płacić bonami i gotówką.

V. Odpowiedzialność i reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu winny być zgłaszane pod adres korespondencyjny Organizatora lub adres e-mail: marketing@drama-sklep.pl

VI. Miejsce publikacji Regulaminu
Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: Regulamin

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
4. Uczestnik Konkursu (lub jego opiekun prawny) poprzez przesłanie zdjęcia swojej pracy oświadcza, że:
• akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń;
• jest wyłącznym twórcą prac widocznych na przesłanych zdjęciach, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku z korzystaniem ze zdjęć zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
• wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie, w celach niekomercyjnych, przesłanych zdjęć przez Organizatorów;
• wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przesłanych materiałów oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, oraz stronie internetowej drama-sklep.pl;
5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

Adres Organizatora:
DRAMA Danuta Schmidtko
Pl.Piłsudskiego 1
44-120 Pyskowice
drama-sklep.pl
sklep@drama-sklep.pl
Fun Page: Sklep “Drama” Facebook

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!