Koszyk
Koszyk jest pusty

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE: 511 654 555


DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 200ZŁ

Polityka prywatności

 

1. Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego http://drama-sklep.pl. Administratorem tych danych jest "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice NIP 6310107528, REGON 271102868. Baza danych sklepu http://drama-sklep.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.
2. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:
    1. Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)
    2. Dostarczaniu (za uprzednią zgodą Użytkownika), treści dot. Sklepu internetowego za pomocą „newslettera”
3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972
4. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice, lub też telefonicznie pod numerem telefonu + 48 511654555
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.
6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
    1. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,
    2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
    3. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,
    4. adres elektroniczny (adres e-mail),
    5. numer telefonu
    6. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).
7. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z §5 pkt6 . a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi „newslettera” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!