Koszyk
Koszyk jest pusty

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE: 511 654 555


DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 200ZŁ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO drama-sklep.pl

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Odbiór, dostawa, płatność
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://drama-sklep.pl/ dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice NIP 6310107528, REGON 271102868, adres poczty elektronicznej sklep@drama-sklep.pl, numer telefonu: + 48 511654555.
 2. Słowniczek:
  • Usługodawca, Operator, Administrator, Sprzedawca- "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice NIP 6310107528, REGON 271102868
  • Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  • Klient –  Usługobiorca, Użytkownik, który chce zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
  • Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na
  • umożliwieniu złożenia Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym
  • dostarczaniu treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego uważa się w szczególności : a) dodanie towarów do koszyka, b) utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), c) zapisanie się na newsletter, d) czy też złożenie Zamówienia,
  1. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani ze strony internetowej Sklepu internetowego, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „Dodaj do koszyka”
   • Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy ppkt. a).
   • Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Koszyk” widoczny na stronie Sklepu internetowego.
  2. Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na
   • Manualnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie http://drama-sklep.pl/– czynnościami niezbędnymi jest podanie: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są źółtą „*”)
   • Aby utworzyć konto Użytkownika koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu
   • Następnie należy kliknąć pole „Dalej” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia)
  3. Dostarczanie treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera polega na:
   • wpisaniu swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” widocznym na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz naciśnięcie pola  „Zapisz się” albo
   • zaznaczeniu stosownego checkboxa podczas tworzenia konta Użytkownika zgodnie z ppkt. b powyżej;
  4. Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 4. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej części regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego albo poprzez pocztę mailową- sklep@drama-sklep.pl.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm..
 3. Złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówień.
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. wybrać interesujący nas (Klienta) produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z § 2  ust. 1 ppkt. a).
   2. gdy w koszyku znajdują się już wszystkie produkty nas(Klienta) interesujące przechodzimy do kolejnych podstron używając przycisku „Do kasy”.
   3. zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na trzy sekcje. Lewa sekcja o nazwie „Zarejestruj się”, środkowa „Mam już konto” oraz po prawej sekcja „Pomiń rejestrację”.
   4. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasła?” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).
   5. Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania), w tym celu klikają „Kontynuuj” w sekcji „Pomiń rejestrację”, a następnie w wyświetlonym formularzu podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Przejdź dalej” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu).
   6. następnie należy określić sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności
   7. używając przycisku „Złóż zamówienie” Klient przechodzi do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:
    • przedmiot zamówienia
    • jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują)
    • wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności
    • następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić przyciskiem „Zamawiam”.
   8. Na tym etapie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
  2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:
   1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail przez Sprzedawcę. Wiadomość ta zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia ” zawiera: 
    • Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
    • Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
   2. Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy (na podany przez Klienta adres e-mail) wiadomość zatytułowaną "Zamówienie przyjęte do realizacji", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty)
    • Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin.
   3. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w §3. 2.2
 4. Złożenie zamówienia poprzez e-mail sklep@drama-sklep.pl
  1. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy
   • W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@drama-sklep.pl, Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
   • W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenia sposobu realizacji płatności.
   • Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin).
   • Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu §3pkt.3.2.3
 5. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

§ 4 Odbiór, Dostawa, Płatność

 1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
  1. Poczta Polska- Przesyłka Biznesowa
  2. Poczta Polska- Przesyłka Biznesowa E-Przesyłka (odbiór w punkcie)
  3. Kurier GLS
  4. Odbiór osobisty pod adresem Pl. Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice
 2. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Towar wysyłamy wyłącznie na terenie Polski.
 3. Na czas oczekiwania Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
  1. Czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie do 2 dni roboczych. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
   • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
   • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
  2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Klienta:
   • Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych
   • Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych
  3. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 4. Uwagi dotyczące odbioru towaru:
  1. Paczka pocztowa- Przesyłka Biznesowa (Poczta Polska SA): Przesyłkę doręcza się odbiorcy, pod adresem wskazanym na nalepce adresowej po wcześniejszym powiadomieniu adresata SMS-em o numerze przesyłki, przewidywanym terminie doręczenia przesyłki, kwocie pobrania, w przypadku „przesyłki pobranie” (kwota pobrania może być zaokrąglona do pełnych złotych), możliwości odbioru przesyłki w placówce pocztowej, gdyby próba doręczenia przesyłki była nieskuteczna albo bez wcześniejszego powiadomienia SMS-em, jeżeli nadawca nie podał na nalepce adresowej numeru telefonu komórkowego adresata. W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki, pozostawia się w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki, zawierające informacje o terminie jej odbioru i adresie placówki pocztowej, w której jest ona przechowywana. W przypadku nieodebrania przesyłki, placówka pocztowa po 7 dniach, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego zawiadomienia, powtórnie informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki za pomocą: 1) SMS – jeśli nadawca podał na nalepce adresowej numer telefonu komórkowego adresata, 2) zawiadomienia o nadejściu przesyłki pozostawionego w skrzynce oddawczej adresata – gdy nie podano numeru telefonu komórkowego adresata. Ustala się 14-dniowy termin odbioru, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia o ich nadejściu. W przypadku braku odbioru przesyłki w terminie wskazanym powyżej przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
  2. Paczka pocztowa- Przesyłka Biznesowa E-PRZESYŁKA (Poczta Polska SA): Paczki dostarczane są do placówki pocztowej najbliższej ze względu na adres podany w formularzu zamówienia. Adresat przesyłki po jej nadejściu do placówki pocztowej wyznaczonej do wydawania przesyłek otrzymuje, zgodnie ze zleceniem nadawcy podanym na nalepce adresowej, SMS-em albo e-mailem, informację o jej nadejściu o numerze przesyłki, kwocie pobrania (w przypadku przesyłki z opcją dodatkową „pobranie”), nazwie i adresie placówki pocztowej, w której przesyłkę można odebrać i terminie odbioru przesyłki. Informacja ta jest przekazywana maksymalnie trzykrotnie (pierwsze powiadomienie w ciągu 24 godzin po nadejściu przesyłki). Powiadomienie następuje w dni robocze. Dla przesyłek ustala się 7 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em pierwszego powiadomienia o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. W przypadku braku odbioru w terminie wskazanym powyżej przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
  3. Paczka kurierska (GLS- General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.): Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera ponowny termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
  4. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika(ZALECANE).
  5. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona(ZALECANE).
  6. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki(ZALECANE).
 5. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawiera jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. Klient dokonuje płatności w następującej formie:
  • płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU

§ 5 Dane osobowe

 1. Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego http://drama-sklep.pl/. Administratorem tych danych jest "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice NIP 6310107528, REGON 271102868. Baza danych sklepu http://drama-sklep.pl/ została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.
 2. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:
  • Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)
  • Dostarczaniu(za uprzednią zgodą Użytkownika), treści dot. Sklepu internetowego za pomocą „newslettera”
 3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności od wyboru Klienta:
  • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000005009
  • Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972
 4. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice, lub też telefonicznie pod numerem telefonu + 48 511654555
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.
 6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
  • nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
  • adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,
  • adres elektroniczny (adres e-mail),
  • numer telefonu
  • numer NIP (opcjonalnie, dla firm).
 7. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z §5 pkt6 . a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi „newslettera” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  • Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice
  • Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@drama-sklep.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
  • Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
  • W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@drama-sklep.pl
  • Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
  • Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:
  • Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
  • Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: "DRAMA" DANUTA SCHMIDTKO pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice
 5. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.

§ 8 Informacje dodatkowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe
  • Obsługa JAVA, FLASH
  • System operacyjny Windows
  • Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby wszystkie opisy i zdjęcia jak najbardziej oddawały wygląd i charakter sprzedawanych produktów. Ewentualne różnice w wyglądzie oryginalnego produktu, a zamieszczonymi zdjęciami, jakie mogą wystąpić, wynikają wyłącznie z ograniczeń technicznych.
  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy sklep@drama-sklep.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu + 48 511654555
  • Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowa "Nowe zamówienie - drama-sklep.pl")
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!